Česká jazzová společnost

 

 

 

 

 

 

 

 

Karel Velebný byl jedním ze zakládajících členů České jazzové společnosti, která vznikla v roce 1983. Jejím smyslem před rokem 1989 bylo pomáhat s rozvojem jazzových aktivit, získávat granty pro různé vzdělávací programy a zaštiťovat, jako jediná instituce toho druhu, jazzové koncerty, festivaly, worshopy a soutěže. V organizačním výboru se vystřídala řada předních českých i slovenských jazzových hudebníků a publicistů. Po roce 1989 její činnost, jako organizace, která jazzové projekty legalizovala v komunistickém režimu, ztratila smysl. Postupně, až do současnosti, ČJS vyvíjí různé aktivity a snaží se hlavně pomáhat mladým jazzovým hudebníkům. V roce 1998 byla založena Letní jazzová dílna Praha (http://www.czechjazzworkshop.cz/cs), která se pravidelně koná do současnosti.