Jan Pudlák – Karel Velebný a specifika českého třetího proudu v 60. letech 20. století

Diplomová práce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Karel Kraugartner a Karel Velebný

 

 

 

 

 

 

autor práce:

Jan Pudlák

narozen 12.12.1993 v Praze,

jazzový klavírista, hudební vědec
HAMU (klavír – jazz – bakalář),

dosažené vzdělání: VOŠ KJJ – DiS., FF UK – Mgr.