Úvod

Karel Velebný byl hudebníkem, pedagogem, hercem, sportovcem, vynálezcem, objevitelem netušených možností a významů českého jazyka, strůjcem zdánlivě neuskutečnitelných projektů a mystifikátorem.

Tyto webové stránky se však nezabývají pouze jeho životem, ale i dobou a osudy lidí s ním různě spřízněných. Hudební kariéra Karla Velebného se vyvíjela a její podstatnou část začala časem tvořit pedagogická činnost. Jazzové vzdělávání, na rozdíl od klasického, které má staletou tradici, se utvářelo relativně nedávno. Karel Velebný byl tím, který naťukl to pověstné Kolumbovo vejce a nejenom v oblasti jazzové pedagogiky. Byl u zrodu divadelního souboru Járy da Cimrmana a spoluvytvářel v začátcích jeho poetiku.

Nikdy jsem neměl pocit, že by dával na odiv výsledky své práce, což je v dnešní době sebereklamy skoro nepochopitelné. Spíše bylo vše obestřeno malým tajemstvím. O to více by měly být tyto stránky nápomocny odhalit a zprostředkovat jeho životní osudy a pestrou uměleckou činnost těm, kteří se s ním nesetkali.

Pokud by se vám zdálo, že se v obsahu stránek občas ztratíte nebo je vám některé z témat cizí, nenechte se odradit. Cílem tohoto vyprávění je spíše vytvořit kaleidoskop vzpomínek, pocitů, někdy i odborných komentářů, které nejsou vždy ve vzájemném souladu, protože je vytvořili lidé, kteří žijí a uvažují velmi osobitě a spojuje je zde jen to, že prožili část svého života v blízkosti Karla Velebného. Někteří z nich spíše v blízkosti Dr. Evžena Hedvábného.
Jednotlivé vzpomínky jsou rozděleny do kapitol, které přibližně charakterizují oblast, ve které se vzpomínající s Karlem Velebným setkali. Samozřejmě, je to jen přibližné rozdělení, protože někteří byli například partnery Karla Velebného jako spoluhráči v SHQ, ale také jako pedagogové během Frýdlantské jazzové dílny nebo na “lidové konzervatoři”. Současně se zúčastnili i divadelních “cimrmanovských” projektů. Obsah několika kapitol je doplněn dobovými materiály, které s jednotlivými tématy souvisí a autorem některých je i Karel Velebný. Najdete zde také tři bakalářské práce, které se tvorbou Karla Velebného zabývají a doplňují odlišným způsobem pohled na něj a to, co se v jeho blízkosti odehrávalo. Autoři těchto studií patří k mladší generaci a s Karlem Velebným se osobně nesetkali.

Bylo by skvělé, kdybyste přispěli svojí vzpomínkou, názorem na jeho uměleckou činnost nebo i poslali nějakou fotku, filmový záznam nebo článek, o které byste se chtěli podělit. Můžete reagovat na Facebook stránce, nebo váš příspěvek poslat na email tribute@karelvelebny.cz

 

Poděkování
Všem těm, kteří potrápili svoji paměť a přispěli svými vzpomínkami na Karla Velebného a dobu, ve které žil, a také za to, že se nezištně podělili o svoje archívy a poskytli fotografie, videa a výtvarná díla.

Jakubovi Doležalovi děkuji za to, že připravil a zpracoval několik částí tohoto projektu a pomohl také cennými radami a názory. Honzovi Hálovi za jeho odbornou a časově náročnou pomoc s notovými materiály.

Rovněž chci poděkovat a zároveň se předem omluvit autorům fotografií, videí a novinových článků, kteří možná najdou nějakou svoji práci v prostoru těchto stránek, za jejich neautorizované použití.

Poděkování patří také členům rodiny Karla Velebného za posvěcení tohoto projektu a za jejich shovívavost k tomu, že se částečně odkrývá i jejich soukromí.

Děkuji pracovníkům Muzea a archívu populární hudby (popmuseum.cz) za umožnění přístupu k pozůstalosti Karla Velebného. Jaroslavu Pašmíkovi za její pečlivou evidenci a členům rodiny za souhlas se zveřejněním některých materiálů.

Obzvláště bych chtěl poděkovat Báře Velebné za rady, názory i konkrétní pomoc při realizaci projektu.

 

V Praze 17.6.2019                                       František Kop   https://www.kopfrantisek.com