Historie výroby

        Během 20. století se saxofon stal v Československu velmi populárním hudebním nástrojem, i když pro něj nebylo komponováno větší množství skladeb a v klasické hudbě se příliš neujal. Může za to nejen příchod taneční a jazzové hudby z Ameriky, ale i to, že zde byla velká tradice výroby žesťových dechových nástrojů […]